МІСТО І ВІЙНА: Руйнування, збереження і переосмислення культурної спадщини великих міст Південно-Східної України в період російської військової агресії

Мета проєкту — зафіксувати погляди експертів на процеси руйнування, збереження та переосмислення міської культурної спадщини в Україні, спровоковані російською військовою агресією, починаючи з 2014 р. Проєкт являє собою відкриту мережу, до складу якої входять переважно викладачі й студенти українських університетів, які працюють у тісній співпраці заради розроблення нових підходів до культурної спадщини та забезпечення стійкого розвитку в Україні.


CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу

Міста є центрами культурної та етнічної взаємодії, різноманітних інновацій, від яких в індустріальну, а тим більше в постіндустріальну добу став залежати розвиток суспільства в цілому. Наша мета — здійснити комплексне міждисциплінарне дослідження символічного простору міст України, виявити їхні «обличчя» та схарактеризувати процеси трансформації ідентичності їхніх мешканців. Для дослідження були вибрані такі міста України: Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Одеса й Харків.Напрями дослідження

Міська спадщина
Докладніше »

Міські ландшафти
Докладніше »

Міські ідентичності
Докладніше »