Публікації

Проєкт МІСТО І ВІЙНА

Колективні публікації

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Історія," вип.62, 2022. (завантажити) • Бондаренко, Г., Рачков, Є. Збереження та переосмислення культурної спадщини України під час російсько-української війни: про науковий проєкт «МІСТО І ВІЙНА». Науково-популярний журнал «НАША СПАДЩИНА», №1(37), 2024, с. 49-52. (завантажити)
 • Рачков, Євген. Переосмислення культурної спадщини та деколонізація пам’яті в Україні під час російсько-української війни (доповідь). Науковий семінар Індіанського університету в м. Блумінгтон (16 травня 2023 р.).


 • Rachkov, Yevhen. Urban cultural heritage endangered by the Russo-Ukrainian war. Forum for Ukrainian Studies, January 12, 2023. (завантажити)
 • Vovk O., Kudelko S. Memorial Plaques in Urban Space of East-European Cities: Case of Kharkiv. 8th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences: Conference Proceedings , June 28, 2022, Belgrade. (завантажити)


Проєкт CityFace

Колективні публікації

 • У пошуках обличчя міста: Практики саморепрезентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу. Заг. ред. В.Кравченка та С.Посохова. Харків, 2021. (завантажити)

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Історія," вип.57, 2020. (завантажити)

 • Ab urbe condita : Урбаністичний простір Південної України в останній третині ХVIII – першій половині ХХ ст.: збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 250-й річниці м.Запоріжжя. Запоріжжя, 2020. (завантажити)

 • Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип.2(32). Репрезентація міста в культурних, історичних та соціальних практиках. Одеса, 2019. (завантажити; див. також програму конференції)

 • Тези доповідей учасників круглого столу (за участі молодих дослідників) "Урбаністичні студії в Україні: міський простір та символічні образи" (Каразінські читання: історичні науки: Тези доповідей 73-ї Міжнародної наукової конференції, м. Харків, 24 квітня 2020 р.). Харків, 2020. (завантажити)Артеменко А.П.

 • Artemenko, A., Artemenko, Y. "Mental Image of the City." Humanities Bulletin, vol.1, no.1, 2018, pp.82–90. (завантажити)

Вовк О.І.

 • Скрижалі історії Харкова. Т.1. Уклад.: О.І.Вовк, О.М.Янкул та ін. Харків, 2020. (завантажити)
 • Вовк, О.І. "Філателістична колекція з фондів Центру краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька." У: VIII Луньовські читання. Проблеми збереження музейних колекцій. Харків, 2018, с.151–155. (завантажити)

Голубович І.В.

 • Голубович, І.В. та ін. (ред.). Юдаїка в Одесі: збірка статей за підсумками роботи програми з юдаїки та ізраїлезнавства Одес. нац. ун-ту ім.І.І.Мечникова, вип.5. Одеса, 2019. (завантажити)

Довгополова О.А.

 • Довгополова О. "Мандрівний міф міста: репрезентація міфу Одеси у підприємствах пам’яті," Україна Модерна. (завантажити)

Журба О.І.

 • Журба, О.І. Історія Катеринослава в історіографії ХІХ – початку ХХ століття. Universum Historiae et Archeologiae, Vol.2(27). Issue 2, 2019, pp.214–222. (завантажити)
 • Журба, О. "Міські путівники пізнього радянського часу та візуальна саморепрезентація Дніпропетровська." У: ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І.Яворницького. Дніпро, 2020, c.155–158. (завантажити)

Ільїн В.Г.

 • Ilin, V. "The Sanitary Politics and Medical Infrastructure in the Post-War Soviet Kharkiv (1943–1991)." In: International Conference Cities in the USSR and the Eastern Bloc: Urbanization, Ecology and the Municipal Economy (1917–1991) (Erlangen, 20–21.02.2020) (conference paper, conference presentation).

Куделко С.М.

 • Куделко, С., Парфіненко, А. "Туристичними маршрутами столиці Слобожанщини: "Харків вірменський"." У: Україна – Вірменія: історія, культура, туризм. Матеріали і тези науково-практичної конференції. Вінниця, 2020, с.188-192.
 • Харків дипломатичний. Харків, 2019.

Куліков В.О.

 • Куліков, В.О. "Місто, яке себе зжерло: рецензія на книжку Браяна Ліча." Журнал соціальної критики "Спільне", 23 червня 2020. (завантажити)
 • Куліков, В.О. Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпровʼя в 1870-1917 рр. Харків, 2019. (завантажити)
 • Куліков, В., Склокіна, І. (ред.). Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу. Львів, 2018. (завантажити)

Литвинова Т.Ф.

 • Литвинова, Т. "Пісенна саморепрезентація Дніпропетровська/Дніпра." У: ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І.Яворницького. Дніпро, 2020, c.152-155. (завантажити)

Любавський Р.Г.

 • Любавський, Р. Г. ""Чудовим та стильним було лише вікно": повсякдення іноземних робітників у "Новому Харкові" у 1930-ті рр." Україна Модерна, 24 січня 2021. (завантажити)

Медведовська А.Ф.

 • Медведовська, А. "Пам’ять про Голокост у символічному просторі Дніпра (Дніпропетровська)." Місто: історія, культура, суспільство: Голокост і місто: простори вбивства – простори руйнації, 2020, №9(2), с.33–45. (завантажити)

Мусієздов О.О.

 • Kravchenko, V., Musiyezdov, O. "Kharkiv: The ElusiveCity." East/West:Journal of Ukrainian Studies, vol.7, no.1, 2020, pp.3–6. (завантажити)
 • Musiyezdov, O. "Urban Identity in (Post)Modern Cities: A CaseStudy of Kharkiv and Lviv." Translated by Ksenia Maryniak. East/West: Journal of Ukrainian Studies, vol.7, no.1. 2020, pp.197–217. (завантажити)
 • Мусієздов, О. "Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві." У: Збірка Матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку" (м. Дніпро, 25 квітня 2018 р.) . Дніпро, 2018, с.12–15. (завантажити)
 • Мусієздов, О. "Інформація про дослідження «Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)»." Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки , вип. 26, 2018, с.165. (завантажити)
 • Мусієздов, О.О. Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід. Харків, 2016. (завантажити)

Оверченко О.Ю.

 • Оверченко, О. "Історія міста в пам’ятних знаках та меморіалах Дніпропетровська/Дніпра." У: ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І.Яворницького. Дніпро, 2020, c.168–170. ( завантажити)

Олененко А.Г.

 • Олененко, А.Г. "Екологічна історія: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні." Підземний простір: освоєння, вивчення, вторинне використання. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Запоріжжя–Василівка, 25-26 вересня 2015 р.). Запоріжжя, 2018, с.5–8. (завантажити)

Портнова Т.В.

 • Портнова, Т.В. Ландшафти Донбасу. У: Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу. Куліков В., Склокіна І. (ред.). Львів, 2018.

Посохов С.І.

 • Posokhov, S.I., Rachkov, Ye.S. "Kharkiv as a University City: the Evolution of Symbolic Space." East/West: Journal of Ukrainian Studies, vol.VII, no.1, 2020, pp.129–167. (завантажити)
 • Посохов, С., Рачков, Є. “Колективний портрет очільників міста Харків (XVIII – початок XXI ст.).” Dzieje Biurokracji, tom XI, 2020, s.243–253, doi: 10.36121/sposochoweraczkow.DB.2020.11.243. (завантажити)
 • Posokhov, S.I. Territorial Heraldry of the Kharkiv Region: Tradition and Innovation." Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii, t.XVIII (XXIX), 2019, s.209–222. (завантажити)
 • Касьянов, Г. (наук. ред.). Політика і пам'ять. Дніпро–Запоріжжя–Одеса–Харків. Від 1990-х до сьогодні. Львів, 2018. (завантажити)
 • Посохов, С.І., Рачков, Є.С. "У пошуках обличчя міста»: про мету та завдання нового наукового проекту." У: Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій. Матеріали науково-практичної конференції (22–23 червня 2018 р.). Харків, 2018, с.318–322. (завантажити)

Проценко Є.О.

 • Проценко, Є.О. "Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни: історіографічний дискурс." Схід: аналітично-інформаційний журнал, №4(156), 2018, с.96–102. (завантажити)
 • Проценко, Є.О. "Бібліотеки Донбасу в роки Другої світової війни." Вісник МДУ. Серія "Історія. Політологія," вип.22–23, 2018, с.78–85. (завантажити)
 • Проценко, Є.О. "Релігійна політика на Донбасі в 1943–1945 рр." У: Борисоглібські читання : матеріали міжрегіональних історико-культурологічних читань, приурочених до 1030-річчя хрещення Київської Русі - України (м. Часів Яр, 8 лютого 2018 р.). Бахмут, 2018, с.186–189.

Рачков Є.С.

 • Posokhov, S.I., Rachkov, Ye.S. "Kharkiv as a University City: the Evolution of Symbolic Space." East/West: Journal of Ukrainian Studies, vol.VII, no.1, 2020, pp.129–167. (завантажити)
 • Посохов, С., Рачков, Є. “Колективний портрет очільників міста Харків (XVIII – початок XXI ст.).” Dzieje Biurokracji, tom XI, 2020, s.243–253, doi: 10.36121/sposochoweraczkow.DB.2020.11.243. (завантажити)
 • Посохов С.І., Рачков Є.С. «У пошуках обличчя міста»: про мету та завдання нового наукового проекту. У: Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій. Матеріали науково-практичної конференції (22–23 червня 2018 р.). Харків, 2018, с.318–322. (завантажити)

Сільванович С.Б.

 • Сільванович, С. "Інформаційні можливості регіональних довідників у дослідженні проблеми саморепрезентації Катеринослава у другій половині XIX – на початку ХХ ст." У: ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І.Яворницького. Дніпро, 2020, c.162–165. (завантажити)

Тихомірова Ф.А.

 • Тихомірова, Ф.А. Ідентичність одеситів та образ міста у міждисциплінарних дослідженнях. Докса, вип. 1 (27), 2017, с.164–179.
 • Тихомірова, Ф.А. Пам’ять та забуття у просторі міста. Докса, вип.2(28), 2017, с.103–114.
 • Тихомірова, Ф.А. Трансформація сакрального простору європейського міста. Докса, вип.1(29), 2018, с.21–31. (завантажити)

Фесенко Г.Г.

 • Фесенко, Г.Г. Морфологія міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації. Харків, 2018. (завантажити)
 • Фесенко, Г.Г. "Націєчутливість часопростору українських міст: реалії конфліктів ідентичності." Українознавчий альманах, вип.24, 2019, с.138–143. (завантажити)
 • Фесенко, Г.Г., Фесенко, Т.Г. "Дизайн архітектурно-просторових рішень в контексті сучасного урбанізму." У: Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу. Херсон 2019, с.199–201. (завантажити)
 • Bibik, N.V., Fesenko, G.G. "Urban planning from the gender perspective (case study from Ukraine)." У: Гендерна політика міст: історія і сучасність, вип.6. Харків, 2018, с.126–131. (завантажити)
 • Фесенко, Г.Г. "Морфологія середньовічних міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації. Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії, вип. 17, 2018, с.95–102. (завантажити)
 • Фесенко, Г.Г., Фесенко, Т.Г. "Креативні локації як форма редевелопменту міських територій." У: Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток, ч.2. Харків, 2018, с.219–221. (завантажити)

Хмарський В.М.

 • Касьянов, Г. (наук. ред.). Політика і пам'ять. Дніпро–Запоріжжя–Одеса–Харків. Від 1990-х до сьогодні. Львів, 2018. (завантажити)

Ховтура А.С.

 • Ховтура, А.С. "Діяльність органів міського самоврядування з розвитку комунального господарства губернських центрів Лівобережної України (ХІХ – поч. ХХ ст.)." Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, №22, 2019, c.112-118. (завантажити)
 • Ховтура, А. "Формування структур комунального господарства в установах міського самоврядування губернських міст Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст." У: Тези доповідей 13-тої Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Дні науки-2019 (секція "Історія")" (м. Харків, 16-18 травня 2019 р.). Київ, 2019, с.92–94. (завантажити)
 • Ховтура, А. "Харківський «зеленбуд» у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст." У: Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 71-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 27 квітня 2018 р.). Харків, 2018, с.141–142.
 • Khovtura, A. "Kharkiv as Historical Platform for “Small Citizen” Social Infrastructure Formation." In: Young Researchers in the Global World: Vistas and Challenges: Book of Papers of the IVth Forum for Young Researchers (Kharkiv, April 20, 2018). Kharkiv, 2018, pp.17–18. (завантажити)

Янкул О.М.

 • Скрижалі історії Харкова. Т.1. Уклад.: О.І.Вовк, О.М.Янкул та ін. Харків, 2020. (завантажити)