Наша команда

 • Посохов Сергій Іванович

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Доктор історичних наук, професор

  Керівник проєкту "CityFace"

  E-mail: sposokhov@karazin.ua
  Веб-сайт: http://historiography.karazin.ua/~posokhov

 • Рачков Євген Сергійович

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Кандидат історичних наук

  Керівник проєкту "МІСТО І ВІЙНА"
  Асистент керівника проєкту "CityFace"

  E-mail: yevhen.rachkov@karazin.ua
  Веб-сайт: http://historiography.karazin.ua/~rachkov

 • Альков Володимир Андрійович

  Харківський національний медичний університет
  Кандидат історичних наук

  Проблеми міського повсякдення

  E-mail: vlalkov@rambler.ru
  Завантажити CV

 • Артеменко Андрій Павлович

  Харківська державна академія культури
  Доктор філософських наук, професор

  Механізми створення ментального образу міста

  E-mail: artemenko.prof@gmail.com
  Веб-сайт: http://ic.ac.kharkov.ua
  Завантажити CV

 • Білівненко Сергій Миколайович

  Запорізький національний університет
  Кандидат історичних наук, доцент

  E-mail: bilivnenko@ukr.net

 • Бондаренко Ганна Анатоліївна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Кандидат історичних наук

  Іноземні громадяни: особливості сприйняття міста Харкова іноземними студентами

  E-mail: abondarenko@karazin.ua
  Завантажити CV

 • Буланий Микола

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  Аспірант

  Еволюція символічного простору євреїв та караїмів у Дніпрі в ХХ–ХХІ ст.

  E-mail: nbulanyi@gmail.com

 • Бут Олександр Микитович

  Донецький національний університет імені Василя Стуса
  Доктор історичних наук, професор

  Повернуті імена жертв тоталітаризму. Новатори промисловості, науки, техніки та культури

  E-mail: o.but@donnu.edu.ua
  Веб-сайт: https://hist.donnu.edu.ua/but-oleksandr-mykytovych/

 • Вегеря Ірина Володимирівна

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  Студентка

  Д.І.Яворницький як історик Катеринослава

  E-mail: irinavegerya@gmail.com

 • Венгер Наталія Вікторівна

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  Доктор історичних наук, професор

  Міжетнічна та міжконфесійна взаємодія в міському просторі

  E-mail: nataliyavenger@yahoo.com
  Веб-сайт: https://msgh-journal.com/index.php/journal/venger

 • Вовк Ольга Ігорівна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Кандидат історичних наук

  Меморіальні дошки, пов’язані з історією та сьогоденням міста (видатні особистості, видатні події)

  E-mail: o.vovk.88@gmail.com
  Веб-сайт: http://tronkocentr.karazin.ua/uk/
  Завантажити CV

 • Гела Оксана Миколаївна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна; Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
  Аспірант; Асистент

  Саморепрезентація міста Харкова в монетах, марках та конвертах

  E-mail: gela.oksana95@gmail.com
  Завантажити CV

 • Гончарова Анастасія Русланівна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Студентка

  Харківські клуби радянського часу

  E-mail: anastasia.goncharova2000@gmail.com

 • Демичева Алла Валеріївна

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  Кандидат соціологічних наук, доцент

  Районування та ландшафт міста

  E-mail: demicheva.alla@gmail.com

 • Дмитренко Юлія Олександрівна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

  Студентка
  Видові листівки Харкова 1950-1980 рр. як історичне джерело

  E-mail: kolyzmalynivky@gmail.com

 • Довгополова Оксана Андріївна

  Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
  Докторка філософських наук, професорка

  Репрезентація міфу Одеси у підприємствах пам’яті

  E-mail: doaod1@gmail.com
  Веб-сайт: https://www.pastfutureart.org/about
  Завантажити CV

 • Журба Олег Іванович

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  Доктор історичних наук, професор

  Образ міста в довідкових виданнях кінця XIX – початку ХХІ ст.

  E-mail: zhurba.oi@i.ua
  Веб-сайт: https://www.facebook.com/zhurba.oi

 • Ільїн Вадим Геннадійович

  Харківський національний медичний університет
  Кандидат історичних наук

  Медичне районування Харкова: розвиток інфраструктури і доступність допомоги

  E-mail: ilin_vadim@ukr.net
  Завантажити CV

 • Ісаєва Анна Сергіївна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Студентка

  Видові листівки м.Харків (ХІХ - початок ХХ ст.)

 • Кабаргіна Варвара Олександрівна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Студентка

  Єврейське питання в національній політиці УРСР у 1940–1980-х рр.

  E-mail: kabarginmobile@gmail.com

 • Кавун Максим Едуардович

  Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького
  Кандидат історичних наук

  Історична урбаністика, історія міста Катеринослава, історична динаміка культурного ландшафту південноукраїнських міст

  E-mail: mkavun@i.ua

 • Козак Олена Валентинівна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Кандидат історичних наук

  Споживчі товари у символічному простору міста

  E-mail: kozakalenka11071601@gmail.com

 • Красько Ольга Іванівна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Кандидат історичних наук

  Інтерв’ювання

  E-mail: helgakrasco@gmail.com
  Завантажити CV

 • Легеза Сергій Валерійович

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  Кандидат історичних наук, доцент

  Місто як обʼєкт семіотичного аналізу: можливості дослідницьких практик

  E-mail: slegesa@gmail.com

 • Лещенко Юлія Миколаївна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Студентка

  Образи Харкова у путівниках ХХ ст.

  E-mail: yleshchenko4@gmail.com

 • Литвинова Тетяна Федорівна

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  Доктор історичних наук, професор

  Керівник дніпровської робочої групи
  Виникнення Катеринослава як історіографічна проблема

  E-mail: litvinova.tf@i.ua
  Веб-сайт: http://www.histukrdnu.dp.ua/sklad-kafedri/litvinova-tetyana-fedorivna/

 • Мільчев Володимир Іванович

  Запорізький національний університет
  Доктор історичних наук, професор

  Керівник запорізької робочої групи

  E-mail: vladmilchev@ukr.net
  Завантажити CV

 • Мартинчук Інна Іванівна

  Донецький національний університет імені Василя Стуса
  Кандидат історичних наук, доцент

  E-mail: vikusha.im@gmail.com
  Веб-сайт: http://i.martinchuk@donnu.edu.ua

 • Медведовська Анна Федорівна

  Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»
  Старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

  Пам’ять про Голокост в символічному просторі Дніпра

  E-mail: medvedovskaya_an@ukr.net

 • Новодран Валерія Олександрівна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Студентка

  Ювілейні й пам'ятні монети Національного банку України

  E-mail: valerianovodran@gmail.com

 • Оверченко Олександр Юрійович

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  Студент

  Меморіали, пам’ятники та пам’ятні знаки

  E-mail: overchenko9924@gmail.com

 • Олененко Анна Геннадіївна

  Хортицька національна академія
  Кандидат історичних наук

  Екологічна історія міста

  E-mail: olenenkoag@ukr.net
  Завантажити CV

 • Отземко Олена Вікторівна

  Донецький національний університет імені Василя Стуса
  Кандидат історичних наук, доцент

  Мемуарні джерела з історії Донеччини

  E-mail: otzemko@gmail.com
  Веб-сайт: http://hist.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Otzemko-Olena.aspx

 • Піонтковська Христина Юріївна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Аспірант

  Візуальний образ міста в індустріальну та постіндустріальну епоху

  E-mail: k.piontkovska@karazin.ua
  Завантажити CV

 • Портнова Тетяна Володимирівна

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  Кандидат історичних наук

  Українсько-єврейсько-російські контакти у міському просторі: за матеріалами Катеринослава/Дніпропетровська/Дніпра

  E-mail: tportnova@yahoo.com
  Завантажити CV

 • Посохов Іван Сергійович

  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  Кандидат історичних наук, доцент

  Історичні реконструкції в туризмі, туристичне краєзнавство

  E-mail: ivanposokhov@karazin.ua
  Веб-сайт: http://international-relations-tourism.karazin.ua/Posohov

 • Проценко Євгенія Олександрівна

  Донецький національний університет імені Василя Стуса
  Кандидат історичних наук, старший викладач

  Фотообрази м. Донецька. Образ м. Донецька в кінематографі

  E-mail: e.procenko@donnu.edu.ua
  Веб-сайт: https://hist.donnu.edu.ua/proczenko-yevgeniya-oleksandrivna/

 • Пятницькова Ірина Володимирівна

  Донецький національний університет імені Василя Стуса
  Кандидат історичних наук, доцент

  Культурні та спортивні об’єкти Донецька

  E-mail: ipiatnickova@gmail.com
  Веб-сайт: https://hist.donnu.edu.ua/pyatnyczkova-iryna-volodymyrivna/

 • Радченко Віталіна Анатоліївна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

  Студентка
  Скульптурне мистецтво Харкова у радянський та пострадянський період

  E-mail: vitalinaistfak28021998@gmail.com

 • Рядинська Валерія Павлівна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Студентка

  Вплив стрит-арту на формування образу міста

  E-mail: arel2104@gmail.com

 • Сільванович Сергій Борисович

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  Студент

  Довідкові видання Катеринославщини другої половини XIХ – початку ХХ ст.

  E-mail: detegulaga23@gmail.com

 • Селегєєв Сильвестр Сергійович

  Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
  Викладач

  Бібліотеки та театри міста Харкова

  E-mail: selegeev@ukr.net
  Завантажити CV

 • Сергієнко Ірина Сергіївна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Студентка

  Єврейська громада Харкова у другій половині ХІХ ст.

  E-mail: irina.sergienko2000@gmail.com

 • Стаднік Юлія Олександрівна

  Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова
  Наукова співробітниця

  Міські ландшафти. Виставковий простір

  E-mail: yuliia.domna@gmail.com
  Завантажити CV

 • Темірова Надія Романівна

  Донецький національний університет імені Василя Стуса
  Доктор історичних наук, професор

  Керівник донецької робочої групи
  Історична наука як фактор історичної пам’яті

  E-mail: temirova600@gmail.com
  Веб-сайт: http://hist.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Temirova-Nadiya.aspx

 • Томашко Єлизавета Романівна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Студентка

  Архівування матеріалів, присвячених культурній спадщині України

  E-mail: lisatomashco@gmail.com

 • Турчан Варвара Олександрівна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Студентка

  Нематеріальна культурна спадщина України

  E-mail: turchanvarvara@gmail.com

 • Ховтура Анастасія Сергіївна

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Аспірант

  Становлення та модернізація соціальної інфраструктури губернських міст Лівобережної України (кін. XVIII – поч. ХХ ст.)

  E-mail: a.khovtura@karazin.ua
  Завантажити CV

 • Янкул Олексій Миколайович

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  Аспірант

  Міський вуличний живопис

  E-mail: ayankul93@gmail.com
  Завантажити CV