Міжнародний науковий семінар «Урбаністичні студії в Україні: актуальні питання (установча сесія)»

6 липня 2018 року

6 липня 2018 р. відбувся міжнародний науковий семінар «Урбаністичні студії в Україні: актуальні питання (установча сесія)». Головним організатором заходу стала кафедра історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Семінар відбувся за підтримки Програми імені Ковальських Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада) та Асоціації випускників, викладачів і друзів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Перша частина семінару, яка проходила в центрі сучасного мистецтва ЄрміловЦентрі, була присвячена обговоренню актуальних питань урбаністичних студій. Доповідачі представляли різні галузі знань (історію, соціологію, політологію, філологію, філософію, культурологію). За допомогою Skype-зв'язку в семінарі також узяли участь науковці, які на час проведення заходу перебували за кордоном: Андрій Артеменко (Харківська державна академія культури, стипендіат програми TÜBITAK), котрий перебуває на стажуванні у Стамбулі, та Володимир Куліков, який представляє Центрально-Європейський університет у Будапешті (Central European University). Наприкінці першої частини семінару відбулися виступи присутніх, зокрема своїми міркуваннями поділився архітектор проф. О.П.Буряк. У семінарі взяли участь працівники музейних та архівних установ, зокрема заступник директора з наукової роботи Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова О.М.Сошнікова, директор Центрального державного архіву науково-технічної документації М.А.Балишев, завідувач відділу інноваційних культурних проектів та міжнародного співробітництва Обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва (м.Харків) О.Г.Бугайченко, представники органів самоврядування та творчої громадськості міста та ін. Дотримання міждисциплінарного підходу в обговоренні актуальних питань урбаністичних студій стало одним із досягнень семінару.

Другу частину заходу було присвячено обговоренню плану реалізації міжнародного наукового проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу», який передбачає дослідження актуальних питань, пов’язаних із культурною спадщиною та історичною пам'яттю, регіональною гуманітарною політикою, формуванням ідентичностей, соціокультурними аспектами посткомуністичної трансформації в Україні, міськими дослідженнями тощо. Семінар започаткував реалізацію цього проекту. Обговорення відбулося у форматі круглого столу в Лабораторії історичної інформатики історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Kаразіна. Серед учасників були представники інших університетів України, які беруть участь у проекті. Зокрема Одеський національний університет імені І.І.Мечникова представляли проф. В.М.Хмарський та проф. І.В.Голубович, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – проф. Т.Ф.Літвінова та проф. О.І.Журба, Запорізький національний університет – доц. С.М.Білівненко.

Уважаємо, що цей проект матиме важливі академічні та практичні наслідки. Утім, його реалізація неможлива без залучення широкого кола зацікавлених осіб. Ми сподіваємося, що здійснення цього проекту дозволить об’єднати зусилля як фахівців, так і аматорів, усіх тих, хто цікавиться історією та сьогоденням «свого» міста, хто прагне розвивати його найкращі традиції, зберігати та популяризувати історико-культурну спадщину.