Публікація попередніх результатів досліджень у межах проєкту CityFace

24 вересня 2020 року

Пропонований збірник присвячено теоретичним і практичним питанням дослідження та переосмислення символічних просторів та культурних ландшафтів п’яти великих міст Східної та Південної України – Дніпра, Донецька, Запоріжжя, Одеси та Харкова. Авторами статей є учасники міжуніверситетського наукового проєкту CityFace.

Представлені у збірнику статті є попередніми результатами міждисциплінарних досліджень у межах проєкту CityFace. Тексти розподілені між двома тематичними групами: «Міські образи та ідентичності» та «Міський простір». Статті першої групи присвячені дослідженню концептуальних і прикладних питань конструювання міської ідентичності та образів міста. Друга група статей присвячена проблемам семантичного простору міста та його візуальної репрезентації.

Загалом збірник містить дослідження актуальних питань, пов’язаних із культурною спадщиною та історичною пам’яттю, трансформацією символічних просторів та культурних ландшафтів міст, із соціокультурними аспектами посткомуністичної трансформації в Україні тощо. Дослідники фокусують увагу на варіантах місцевих ідентичностей, чинниках їх зміни, конфліктних зонах і каналах діалогу культур, культурних контрастах і композитних культурних сполученнях. Автори статей розглядають місто як специфічний «соціальний інститут» із власною динамікою соціокультурних, соціально-економічних і суспільнополітичних процесів. Зокрема, вони сприймають місто як «епіцентр», що породжує нові явища культури, не просто як фізичний простір, але також «місце» формування нових смислів та ідентичностей.

Здебільшого зібрані у збірнику дослідження були озвучені як доповіді на наукових семінарах, які були організовані в процесі реалізації проєкту CityFace. Сподіваємося, що збірник зацікавить читачів і стимулюватиме подальші урбаністичні дослідження в Україні.

Завантажити збірник