Семінар-дискусія "Радянська житлова політика: соціальна, політична чи ідеологічна?"

9 лютого 2021 року

Учасник проєкту CityFace проф. Олексій Мусієздов запрошує на семінар-дискусію, присвячений критичному переосмисленню радянської житлової політики.

Зокрема, під час семінару-дискусії буде обговорюватися, якою мірою радянська житлова політика була зорієнтована на вирішення соціальних питань та забезпечення громадян житлом, а якою мірою переслідувала політичні та ідеологічні цілі.

Наслідком тісного зв’язку житлової політики з комуністичною ідеологією та цілями конструювання «радянської людини», її підпорядкованості задачам розбудови радянського суспільства є поширення численних стереотипних уявлень та навіть міфів про радянське житло та його розподіл, що продукуються у суспільстві навіть сьогодні. Їх популярність та певна ностальгія, що з’являється на цьому фоні, змушують переоцінити радянську житлову політику, характер її організації та практику втілення, поширені міфи та основні впливи, дискурс про соціальну справедливість при розподілі житла.

Семінар включатиме два змістовних блоки: перший – орієнтований на представлення спікерами радянської житлової політики у її різних вимірах. Другий – спрямований на переоцінку сприйняття уявлень про розподіл житла в СРСР та його вплив на формування сучасних політичних та геополітичних викликів. Зокрема, до обговорення будуть представлені цитати глибинних інтерв’ю, зібраних у ході реалізації проекту.

Учасники заходу:

- М.В. Борисенко, д.іст.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Т.В. Чаговець, к.іст.н., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Співорганізатори події: кафедра економічної та соціальної географії КНУ ім. Тараса Шевченка та сектор територіальної організації суспільства Інституту географії НАН України.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/HEu4DJNXZjiF6YCeA