КУЛЬТУРНА МОЗАЇКА МІСТА (CULTURAL MOSAIC OF THE CITY)

12 березня 2021 року

​Цими днями стартував новий проєкт, спрямований на дослідження культурного розмаїття міст і практик мультикультуралізму в Україні. І це символічно, адже у 2021 році відзначається п’ятдесята річниця прийняття канадським урядом політики мультикультуралізму.

Сьогодні мультикультуралізм часто називають основою сучасної канадської ідентичності, типовою характеристикою канадського суспільства. Однак європейський досвід мультикультуралізму виглядає набагато складнішим.

Канадський інститут українських студій (КІУС) Університету Альберти, в партнерстві з Харківським національним університетом імені Василя Каразіна (Україна) об’єднали зусилля для того, щоби спробувати осмислити ідею мультикультуралізму в українському контексті. Розглядаючи різноманітні значення та практики мультикультуралізму, ми зосередимо увагу на можливостях та особливостях їхнього застосування з порівняльної (переважно європейської) перспективи.

Зокрема, ініціаторів проекту цікавлять такі питання:

  • Чи сумісні ідея та практика мультикультуралізму з пострадянським досвідом побудови національної держави?
  • Чи може бути корисним досвід українських іммігрантських спільнот в інших країнах та іммігрантів всередині України для розробки більш ефективної політики гармонізації етно-расової та релігійної різноманітності?
  • Як можна спрогнозувати вплив факторів нерівності (стать, раса, клас, сексуальність) на перспективу формування ідентичностей та консолідацію суспільства ?

Задля пошуку відповідей на зазначені питання передбачається кілька заходів: 1)проведення наукового семінару «Мультикультуралізм в Україні: моделі, практики та дискурси», орієнтовно в грудні 2021 р. та видання його матеріалів; 2)організація фотовиставки «Культурна мозаїка міста» в центрі сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» (м. Харків) з особливим акцентом на етнорасовому, релігійному та культурному різноманітті великих міст України.

Сподіваємося, що такий підхід допоможе створити основу для діалогу між широкими колами громадськості та експертним співтовариством.

Контактні адреси організаторів:

  • Vita Yakovlyeva (Віта Яковлєва) viktoriy@ualberta.ca
  • Yevhen Rachkov (Євген Рачков) yevhen.rachkov@karazin.ua