Науково-практичний семінар "Український Інший в історії, історіографії, історичній політиці"

8 лютого 2019 року

8 лютого 2019 р. у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна відбувся науково-практичний семінар «Український Інший в історії, історіографії, історичній політиці», організований БФ «Інститут розвитку освіти», Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна, за участі Інституту історії України НАН України та за фінансової підтримки Інституту імені Дж.Кеннана.

Образ Іншого є невід’ємною складовою уявлень, які формують ідентичність, зокрема, національну. Без образу колективно Іншого неможливо сформувати уявлення про колективного Себе. Водночас образ Іншого досить часто стає предметом маніпуляцій. Звернення до теми Іншого обумовлене як суто науковими інтересами, так і міркуваннями практичного характеру. Драматичні події 2014–2018 років, війна на сході України, міграційна криза в Європі, піднесення етнічного націоналізму та популізму, ксенофобії, поширення та радикалізація мови ненависті, використання негативних культурних стереотипів, зростання нетерпимості до Іншого змушують науковців, журналістів, громадських діячів звертатися до цієї теми з метою запобігання та протидії суспільно небезпечним практикам.

«Круглі столи» на цю тему вже відбулися у 2018 р. в Одесі та Львові.

Учасники:
 • Георгій Касьянов, історик, Інститут історії України НАН України. «Український Інший: історія та історична політика».
 • Андрій Артеменко, культуролог, Харківська державна академія культури. «Динамічна соціальна геометрія українського суспільства як умова визначення Іншого».
 • Олексій Мусієздов,соціолог, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. «Міська ідентичність: ілюзія спільноти».
 • Сергій Посохов, історик, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. «Проблеми теорії та практики історичної імагології: український вимір».
 • Юлія Сорока, соціолог, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. «Мова ворожнечі як інструмент іншування: соціально-історичний та соціокультурний аспекти»
 • Галина Фесенко, культуролог, Харківська національна академія міського господарства Імені О.М.Бекетова. «Образ Іншого в культурних трансформаціях українських міст».
 • Ольга Філіппова, соціолог, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. «Свій» інший? Множинна етнічність та політики ідентичності».
Питання до дискусії:
 • Які стереотипи Іншого побутують в українському суспільстві?
 • Як їх використовують політики, медіа, громадські діячі?
 • Якими є можливості аналізу та деконструкції стереотипних уявлень про Іншого?
 • Яким є соціологічний вимір Іншого?
 • Як Інший представлений в політиці пам’яті?
 • Як Інший представлений в освітніх практиках?