Відгуки про міжнародний науковий семінар «У пошуках обличчя міста»

1 червня 2021 року

14–15 травня 2021 р. з метою підбиття підсумків реалізації проєкту CityFace відбувся Міжнародний науковий семінар «У пошуках обличчя міста: практики саморепрезентації багатонаціональних міст України в індустріальну та постіндустріальну добу».

Olga Malinova-Tziafeta (Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nuremberg, Germany):

I would like to sincerely thank the organizers of the conference "In Search of the Face of the City: Practices of Self-Representation of Multinational Cities of Ukraine in the Industrial and Post-Industrial Era" for the invitation. I commented the interesting session "Metaphorical city" and also listened to almost all the panels.

The format of the conference appeared very successful to me: the speakers presented their texts in advance, and all the attention during the panel was given to comments and discussions. This allowed to analyse the work of more than 50 participants for two days and outline the main problems of the urban history of South-Eastern Ukraine. In addition, the format made it possible to synthesize the main provisions and conclusions of various works – which at first glance, are little related. The organizers have shown that the format is quite manageable not only for short chamber meetings, but also for a large conference. Undoubtedly, the foundation for this success was the great work the organizers committed, as well as the responsible attitude of the participants.

The commentators were scientists from various universities in Europe. Some of us were not specialists in the history of Ukraine, but studied urban history based on materials from other countries. All commentators offered the participants their thoughts on their texts, and the discussions showed that many of these questions were quite unexpected. These participants also suggested to pay more attention to the sociology of the city, highlighting special topics and directions in it. All this, to me, seemed to be an extremely fruitful basis for the improvement of the monograph and further development of the topics. Sergei Posokhov, one of the main organizers and inspirers of this conference, has repeatedly recalled that city guidebooks metaphorically designate Kharkov as a bridge between different cultures. It seems to me that the project and the conference organized by the Kharkiv university fully corresponds to this image - it is not without reason that it was supported by scientists from different cities of Ukraine. Thank you very much to the organizers for the interesting reports, their hard work and at the same time friendly atmosphere as well as excellent motivation to continue working in the mainstream of urban history.


Філіп Шредер (Геттінгенський університет, Німеччина):

У травні 2021 року я мав честь в якості рецензента взяти участь у науковому онлайн-семінарі «У пошуках обличчя міста», що був організований харківськими дослідниками. У мене була можливість не тільки ознайомитися з цікавими статтями, що присвячені містам Східної та Південної України, але й обговорити тексти з їх авторами. Поставлені в статтях дослідницькі питання є не лише цікавими, але і важливими. Вони відображають погляди та дослідницькі перспективи представників різних наукових дисциплін, що досліджують різноманітні символи у міському просторі. Той факт, що вчені з різних дисциплін разом працюють над зазначеною тематикою, демонструє її важливість і актуальність, зокрема, у межах проєкту CityFace.

Слід відзначити, що автори статей надали ґрунтовні відповіді на всі мої запитання як рецензента, врахували всі мої зауваження. Я впевнений, що скоро ми побачимо дуже цікаву книжку з чудовими текстами. Статті, що увійдуть до книжки, дозволять краще зрозуміти, якими є великі міста України, а також сучасні підходи до їх дослідження.

Безперечно, проведення онлайн-семінару в сучасних умовах є доволі складним завданням, насамперед, через те, що неформальне спілкування між дослідниками у форматі онлайн є ускладненим. Крім цього, особливістю онлайн-обговорень часто слугує доволі чітка ієрархія: є той, хто говорить; і той, хто виголошує доповідь та має відповідати на запитання. Плідна наукова онлайн комунікація, навіть враховуючи однорічний досвід подібних заходів, є непростим завданням. Незважаючи на це, семінар «У пошуках обличчя міста» видався цікавим та загалом успішним! Дякую за запрошення та цікаву дискусію!


Дмитро Шевчук (Національний університет "Острозька академія", Україна):

«…Місто своїм розгоном і шумом зворушує людину без міри гостріше, ніж лоно природи ніжністю краєвидів та безладною грою стихій, покликаних тут будувати нову природу,— штучну, отже, досконалішу». Хотів би розпочати цими словами із відомого урбаністичного роману Валер’яна Підмогильного «Місто». Роман згадався через те, що в ньому описані непрості відносини головного героя із містом, екзистенційне занурення в його простір, породження і вирішення низки серйозних буттєвих (як індивідуального, так і соціального плану) проблем. Зв’язок міста і людини наскрізною ниткою проходить через рецензовані мною тексти частини проекту під назвою «У пошуках обличчя міста». Екзистенційний вимір відносин людини з містом, що переживає трансформації в умовах сучасності, як метанаукова основа методології міждисциплінарних урбаністичних студій, що демонструють успіхи і невдачі в українській соціогуманітаристиці, – так можна було б окреслити загальну тему, що єднає наукові розвідки авторів частини «Урбаністика: нові обрії». Значущість проекту у цілому і цієї частини зокрема не викликає жодного сумніву. Проект «Обличчя міста» є певним стимулом пожвавлення урбаністичних студій в Україні. Попри те, що він зосереджується на осмисленні простору п'яти українських міст, методологічний потенціал цього проекту має загальне значення для вивчення кожного українського (і не лише) міста. Частина дослідницького компоненту проекту (а відтак, і колективної монографії), яка дає розуміння методологічних основ сучасної урбаністики в Україні, відіграє важливу роль загального контексту (чи основи), на якому розгортатимуться інші аспекти проекту (місто метафоричне, місто символічне, місто персоніфіковане, місто вернакулярне). У цілому ж, як можна переконатися із представлених для рецензії текстів, проект спрямований на те, аби проаналізувати актуальний стан і надати нового поштовху для розвитку урбаністики в Україні ...


Наталя Шліхта (Національний університет "Києво-Могилянська академія", Україна):

Хочу щиро подякувати організаторам проєкту "CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну та постіндустріальну добу" за запрошення до участі в науковому семінарі "У пошуках обличчя міста". Мене попросили прорецензувати тексти статей про "Місто вернакулярне" (панель 5), але також я мала приємність ознайомитись із загальною концепцією проєкту і майбутньої монографії і абстрактами більшості текстів. Мене щиро вразив розмах проєкту. По-перше, йдеться про залучення до участі в проєкті дослідників і дослідниць з різних міст і університетських осередків України. По-друге, йдеться про намагання учасників проєкту подивитись на модерне місто ХІХ-ХХІ ст. з різних перспектив, побачити його численні "обличчя": інфраструктуру і забудову, жителів і їхні повсякденні практики, формування культурних осередків, мультинаціональність, трансформації ідентичностей тощо. Безумовним позитивом рецензованих мною статей є поєднання дуже конкретних, на обширній і багатоплановій джерельній базі зроблених, досліджень зі знанням ширшого історіографічного контексту, актуальних дискусії й теоретичних напрацювань з урбаністичних студій, а також фахового використання відповідних методологічних підходів. Можна лише по-доброму позаздрити організаторам проєкту і побажати, щоб їхня колективна монографія якомога швидше побачила світ. Не маю сумнівів, що вона стане помітним внеском у подальший розвиток урбаністики в Україні та поза її межами.