Розпочато новий проєкт "МІСТО І ВІЙНА"

10 травня 2022 року

У травні 2022 р. науковцями Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за підтримки Канадського інституту українських студій Альбертського університету було розпочато новий науковий проєкт «МІСТО І ВІЙНА: руйнування, збереження та переосмислення міської культурної спадщини великих міст Південно-Східної України в період російської військової агресії».


Мета проєкту «МІСТО І ВІЙНА» – зафіксувати ставлення науковців (істориків, соціологів, політологів та ін.), представників творчих професій (письменників, художників, фотографів), журналістів і громадських діячів до процесів руйнування, збереження та переосмислення міської культурної спадщини великих міст Південно-Східної України, спровокованих російською військовою агресією проти України. Основна увага буде приділена культурній спадщині п’яти українських міст – Дніпра, Донецька, Запоріжжя, Одеси та Харкова – після початку війни на Донбасі та окупації Криму 2014 р. і широкомасштабного наступу російських військ, починаючи з 24 лютого 2022 р.

Слід відзначити, що сьогодні до культурної спадщини міст відносять як матеріальні об’єкти (міська забудова, архітектура, інфраструктура, індустріальні об’єкти, пам'ятники, меморіали тощо), так і нематеріальні цінності (культурні ландшафти, міські святкування, фестивалі, звичаї, мова, кулінарні традиції тощо). Разом вони утворюють своєрідний історико-культурний міський ландшафт, що втілюється та одночасно впливає на формування культурних цінностей (cultural patrimony) та колективної ідентичності містян.

Методологічна рамка проєкту – концепт «насилля над містом» (urbicide), що з’явився в 1960-х рр. та первісно означав часткове знищення міської забудови через модернізацію або військові дії. У межах проєкту пропонується розширити значення цього концепту та використовувати його для означення процесів руйнування не лише матеріальних складових культурної спадщини міст, але також ідеологічних, моральних та інших аспектів існування міста (включаючи, міську культуру, урбаністичні образи та ідентичність).

У центрі проєкту «МІСТО І ВІЙНА» – як проблеми збереження, дослідження та медіатизації різноманітної міської культурної спадщини, так і питання колективної культурної пам’яті, інтерпретації культурної спадщини різними міськими спільнотами. Дослідницький фокус у межах проєкту буде спрямовано на різні аспекти культурної спадщини п’яти великих міст Південно-Східної України (Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Одеса та Харків), а саме: матеріальна спадщина (міська забудова та інфраструктура, архітектурні об’єкти, визначні місця, меморіали, пам'ятники та інші місця колективної пам’яті), зокрема індустріальна спадщина (артефакти промислового та транспортного призначення); та нематеріальна спадщина (міські святкування, «знакові» події та дати, фестивалі, звичаї, мова, кулінарні традиції, міський вуличний живопис тощо).

Проєкт передбачає дослідження, зокрема, наступних питань:

  • Культурна спадщина як засіб міфологізації міста й утвердження історичних наративів.
  • Вплив культурної спадщини на колективні уявлення про місто.
  • Пам'ять про імперську добу та період соціалізму в культурній спадщини досліджуваних міст.
  • Стратегії переосмислення культурної спадщини імперського та радянського часів.
  • Міський символічний простір і практики саморепрезентації як частина культурної пам'яті міста.
  • Політика органів державної влади та місцевого самоврядування щодо культурної спадщини в умовах війни.
  • Стратегії збереження рухомої культурної спадщини міста (об’єкти музейні, архівні та бібліотечні) в умовах форс-мажорних обставин (насамперед, війни).
  • Пам’яткоохоронна діяльність фахових спільнот (музеї, архіви, бібліотеки, університети тощо), активістів, громад міст в умовах війни.
  • Мистецькі проєкти під час війни. Їх виплив на творення національних образів і культурної пам’яті.

Куратори проєкту: Євген Рачков (загальна координація проєктом); Ольга Вовк; Наталія Іванова; Олександр Хижняк.

Фото: https://suspilne.media/221897-u-harkovi-zahisaut-v...