Інтерв’ю з Вікторією Юріївною Іващенко

11 січня 2024 року

​Іващенко В.Ю. – кандидатка історичних наук, доцентка, директорка Музею історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Авторка понад 140 наукових та науково-популярних праць з мемуаристики, історії університетської освіти, гендерної історії, історії Харкова та музеєзнавства. Від 2022 р. – стипендіатка Асоціації жінок у славістичних студіях. Співавторка проєкту «”Рух на Захід”: українські вчені в умовах вимушеної міграції». З червня 2022 р. і дотепер обіймає посаду ад’юнкта в Науково-виставковій секції Музею Східних Земель Давньої Речі Посполитої (філія Національного Музею в Любліні). Має звання «Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців».Інтерв'юер: Ганна Анатоліївна Бондаренко.