XIV Джерелознавчий симпозіум «Герб в культурі» (до 100-річчя здобуття незалежності Польщі)

26 жовтня 2018 року

​25-26 жовтня 2018 р. у м. Казімеж-Дольний (Польща) відбувся XIV Джерелознавчий симпозіум «Герб в культурі» (до 100-річчя здобуття незалежності Польщі).

Співорганізаторами симпозіуму стали Інститут історії Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін), Польське геральдичне товариство, Інститут національної пам'яті (Польща), а також кафедра історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Участь у симпозіумі взяли викладачі історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна: завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології, професор С.І.Посохов; доцент цієї ж кафедри к.і.н. Є.С.Рачков; к.і.н., доцент кафедри історії України Р.Г.Любавський. Професор С.І.Посохов представив доповідь на тему «Харківська територіальна геральдика: традиції та новації». В рамках доповіді він також розповів присутнім про мету та завдання міжнародного наукового проекту «Практики саморепрезентації багатонаціонального міста в індустріальну і постіндустріальну добу», організаторами та учасниками якого є викладачі історичного факультету. Є.С.Рачков розповів про проблеми генезису символічного простору університетів України. Доповідь Р.Г.Любавського була присвячена дослідженню символів та емблем підприємств і робітничих організацій в УСРР в 1920–1930-ті рр.