Участь у роботі Міжнародного круглого столу “Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)”

20 червня 2019 року

20 червня 2019 року у конференц-залі Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н.Каразіна під егідою Державної архівної служби України відбувся Міжнародний круглий стіл “Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)”.

Програма круглого столу

Керівник проекту проф.С.І.Посохов був одним із модераторів круглого столу та разом із Є.С.Рачковим виголосив доповідь на тему "Реляційна база даних пам'яток історії та культури Харкова: проблеми створення та перспективи використання". Доповідь була присвячена реалізації наукового проекту CityFace "Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу".

Загалом, круглий стіл включав обговорення новітніх тенденцій розвитку архівної справи, аналіз здобутків та досягнень в архівній сфері, обмін практичним досвідом, вирішення таких пріоритетних питань як цифровізація, медіатизація, інформатизація, застосування цифрових технологій.

Організатори Міжнародного круглого столу “Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)”:

  • Державна архівна служба України
  • Центральний державний науково-технічний архів України
  • Центральний державний електронний архів України
  • Центральний державний архів зарубіжної україніки
  • Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
  • Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
  • Спілка архівістів України
  • Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  • Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В.Н.Каразіна
  • Кафедра історіографії, джерелознавства та археології ХНУ імені В.Н.Каразіна

Фото: Центральний державний науково-технічний архів України