Міжнародна конференція «Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть»

9 листопада 2018 року

9 листопада 2018 р. відбулась міжнародна конференція «Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть». Співорганізаторами заходу стали Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, історичний факультет Університету імені Aдама Mіцкевича в Познані (Республіка Польща).

Захід відбувся в межах реалізації Міжнародного наукового проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу».

Тривалий час між Харковом і Познанню відбувається постійна співпраця, яка полягає в обміні інформацією і досвідом практичної діяльності в різних галузях. Попри це мешканцям як Харкова, так і Познані досі бракує розуміння того, що успішна співпраця двох великих європейських міст ґрунтується на схожості історичних традицій їхнього розвитку. Харків і Познань постали як феномени культури пограниччя, мають мультиетнічний і полікультурний характер, їхня доля виявилася тісно пов’язаною з процесом індустріалізації, а самі вони відіграли важливу роль у державно-політичному розвитку своїх країн. Харків і Познань – це історично важливі осередки освіти й науки на теренах відповідно України й Польщі. В обох випадках навчальні заклади (насамперед університети) відіграли важливу роль у формуванні інтелектуально-культурного обличчя міст і їхнього іміджу за кордоном. Врахування схожості історичної традиції Харкова й Познані є важливим для розуміння їхнього сучасного становища, пошуку спільних платформ для подальшого розвитку співпраці між ними. Одним із можливих шляхів досягнення поставленої мети може стати вивчення минулого двох міст на засадах пошуку паралелей у різних площинах їхнього історичного буття.

Тематичне поле конференції містило такі питання:

  • місто як феномен індустріалізації;
  • місто як мультикультурне середовище;
  • місто як середовище формування багатьох ідентичностей;
  • місто та освітньо-наукове життя;
  • віддзеркалення проблем історії Харкова і Познані в польській та українській історіографії.

Програма конференції