Круглий стіл «Урбаністичні студії в Україні: міський простір та символічні образи»

24 квітня 2020 року

Шановні колеги! З прикрістю повідомляємо, що через карантин ми переносимо наш круглий стіл «Урбаністичні студії в Україні: міський простір та символічні образи» (https://cityface.org.ua/news/52) на пізніший час. Ми обов'язково повідомимо Вам точну дату проведення круглого столу, як тільки ситуація з поширенням коронавірусу стане більш прогнозованою. З глибокою повагою, побажанням здоров'я та оптимізму!

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі круглого столу «Урбаністичні студії в Україні: міський простір та символічні образи», що відбудеться в межах 73-ї Міжнародної конференції молодих учених «Каразінські читання».

Організатори круглого столу пропонують обговорити проблеми дослідження та переосмислення символічного простору Дніпра, Донецька, Запоріжжя, Одеси та Харкова протягом другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. Заохочуються доповіді, присвячені місцям колективної пам’яті, комемораційним практикам, а також практикам саморепрезентації зазначених міст (використання символів та емблем, формування пантеону місцевих героїв, відзначення «визначних» подій і дат тощо).

Тематичні напрями роботи круглого столу:

  • Знакове середовище, комемораційні та ритуальні практики міст України.
  • Еволюція культурного ландшафту міст України, наслідки соціокультурних і суспільно-політичних трансформацій.
  • Варіанти місцевих ідентичностей, конфліктні зони та канали діалогу.
  • Візуальні образи міст України: джерела та методи дослідження.

Хто може подавати заявки на участь: молоді дослідники (до 35 років), аспіранти та студенти.

Місце та час проведення круглого столу: 24 квітня 2020 року; історичний факультет Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Заявку на участь у круглому столі та тези доповідей (до 4 тис. знаків) просимо подавати до 15 березня 2020 року (включно) через спеціальну електронну форму. Тези мають містити наступні елементи: заголовок; ім’я (повністю) та прізвище автора; заклад, де навчається або працює автор; текст без малюнків, таблиць, посилань та списку літератури. Допускаються лише загальноприйняті скорочення. В тезах необхідно чітко сформулювати наукову проблему, обґрунтувати її новизну та актуальність, коротко схарактеризувати історіографію, джерела і методи дослідження, описати хід та результати дослідження, сформулювати висновки. Організатори круглого столу залишають за собою право відхиляти тези, що не відповідають означеним вимогам.

Організатори круглого столу: науковий проект «CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу»; історичний факультет ХНУ імені В.Н.Каразіна; кафедра історії України та кафедра історіографії, джерелознавства та археології ХНУ імені В.Н.Каразіна.

З організаційних питань просимо звертатися до Євгена Захарченка (ye.zakharchenko@karazin.ua) або Євгена Рачкова (yevhen.rachkov@karazin.ua).

Детальніше про 73-тю Міжнародну конференцію молодих учених «Каразінські читання»