«AB URBE CONDITA: урбаністичний простір Південної України в останній чверті ХVIII – першій половині ХХ ст.»

28 травня 2020 року

Запорізьке наукове товариство ім. Я.Новицького, Канадський Інститут Українських Студій, Запорізька міська рада запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 250-річчю від дня заснування м. Запоріжжя «AB URBE CONDITA: урбаністичний простір Південної України в останній чверті ХVIII – першій половині ХХ ст.». Конференція відбудеться у м. Запоріжжя 28-29 травня 2020 р.

На обговорення пропонуються наступні теми:

1. Методологія та джерельна база досліджень:
– Датування походження міст
– Джерела з історії південноукраїнських міст
– Проблема міського континуітету
– Проблеми визначення міського способу життя та типології міст
2. Історичний розвиток міст Південної України
– Запорозька спадщина в урбаністичному просторі
– Вік міста Запоріжжя: проблеми та шляхи дослідження
– Міські інститути та проблеми їх функціонування
– Історико-архітектурні та містобудівні особливості міського розвитку

До 1 квітня 2020 року необхідно надіслати заявку. В заявці слід вказати:
1. Ім’я та прізвище;
2. Тему доповіді;
3. Місце роботи або установу, яку Ви репрезентуєте;
4. Контактний телефон та адресу (в т.ч. електронну).

Матеріали для попередньої публікації (доповіді або тези) слід надсилати до 10 квітня.

Вимоги до оформлення доповідей: обсяг – до 0,5 друкованих аркушів, набрані в редакторі Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал одинарний. Усі поля по 20 мм. Вирівнювання по ширині. Основні вимоги: 1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК; 2) прізвище ім’я по батькові друкувати праворуч згори, 3) нижче через 2 інтервали назва матеріалу великими літерами по центру; 4) по центру нижче назви анотація і ключові слова мовою статті, а також російською і англійською; 5) Список використаних джерел в кінці тексту в алфавітному порядку, посилання в тексті в квадратних дужках перша цифра – номер посилання, через кому друга цифра – сторінка (приклад [3, 15]).

Вимоги до оформлення тез: обсяг – 1,5 сторінки А4, набрані в редакторі Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал одинарний. Усі поля по 20 мм. Основні вимоги: 1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК; 2) прізвище ім’я по батькові друкувати праворуч згори, 3) нижче через 2 інтервали назва матеріалу великими літерами по центру; 4) по центру нижче назви анотація і ключові слова мовою статті, а також російською і англійською; 5) Список використаних джерел в кінці тексту в алфавітному порядку, посилання в тексті в квадратних дужках перша цифра – номер посилання, через кому друга цифра – сторінка (приклад [3, 15]).

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.
Заявки та матеріали просимо надсилати на адресу:
Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького
вул. Незалежної України, 68а.
м. Запоріжжя. Україна. 69035.
Білівненко Сергій Миколайович (відповідальний секретар оргкомітету конференції).
Кравчук Павло Павлович (координатор оргкомітету конференції).
або на електронні адреси: bilivnenko@ukr.net; ppkravchuk@gmail.com
За додатковою інформацією просимо звертатися за вказаними адресами.
Оргкомітет