Семінар «Урбаністичні студії в Україні: міський простір та символічні образи Запоріжжя»

30 листопада 2018 року

28–30 листопада 2018 р. відбувся черговий науковий семінар у межах реалізації міжнародного наукового проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу».

Програма семінару

Науковий семінар складався з трьох частин. Перша частина (28 листопада) заходу була присвячена обговоренню технічних питань, пов’язаних із реалізацією проекту. Зокрема, відбулись виступи організаторів проекту щодо роботи з базою даних «Символічний простір міст України», створення мультимедійних карт, анкетування та інтерв’ювання респондентів у рамках проекту тощо.

Друга частина семінару (29 листопада) була присвячена роботі з матеріалами, зібраними в рамках проекту. Зокрема, учасники семінару ознайомилися з матеріалами Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України, а також Запорізького обласного краєзнавчого музею.

Третя частина семінару (30 листопада) була присвячена обговоренню актуальних питань урбаністики, пов’язаних із символічним простором, культурною спадщиною та історичною пам'яттю, регіональною гуманітарною політикою, формуванням міських ідентичностей, соціокультурними аспектами посткомуністичної трансформації в Україні (на матеріалах м.Запоріжжя).

Тематичні напрями роботи семінару:

  • Знакове середовище, комемораційні та ритуальні практики Запоріжжя (в історичному розвитку).
  • Еволюція культурного ландшафту Запоріжжя (XIX–XX ст.), наслідки соціокультурних і суспільно-політичних трансформацій кінця ХХ – початку ХХІ ст.
  • Варіанти місцевих ідентичностей, конфліктні зони та канали діалогу (запорізький вимір).
  • Візуальні образи міста: джерела та методи дослідження.